Póthaj rendelés +36 30 526 5672

Érvényes 2013. november 27.-től visszavonásig.

 

Az iHair.hu weboldalának adatvédelmi nyilatkozata

Az iHair.hu mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért. A webhely legtöbb lapját úgy is meglátogathatja, hogy nem ad meg magáról semmiféle információt. A kért szolgáltatások biztosításához egyes esetekben azonban szükség van bizonyos adatokra, amelyek tárolását és felhasználási módját ez a dokumentum hivatott ismertetni.

 

Adatainak biztonsága érdekében, az iHair.hu személyes adatot tartalmazó információt, kizárólag titkosított adatcsatorna használatával fogad vagy küld. Az adatcsatorna titkosítása több mint 256-bit titkosító kulccsal történik.

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az adatvédelmi nyilatkozatot!

A személyes adatok összegyűjtése
Az iHair.hu webhelye csak azokat a személyi adatokat gyűjti össze, amelyeket Ön kifejezetten és önként bocsát rendelkezésünkre. A személyi adatok olyan információk, melyek segítségével azonosítható az adott felhasználó. Ilyen adat például a név, a telefonszám és az e-mail cím. Az iHair.hu valamennyi weblapján pontos tájékoztatást kap arról, hogy a kért termék vagy szolgáltatás biztosításához milyen adatokra van szükség. Az iHair.hu webhelye a kérdések és javaslatok beküldésekor a teljes név, az e-mail cím vagy más elérhetőségi adat megadását kéri, kizárólag azért, hogy szükség esetén tudathassa Önnel a választ.

A cookie-k és az egyéb webes technológiák
A cookie nem más, mint egy szövegfájl, amelyet a weblap kiszolgálója helyez el a számítógép merevlemezén. A cookie-k nem alkalmasak programok futtatására, így rajtuk keresztül nem kerülhet vírus a számítógépre. Minden cookie egy adott felhasználóhoz tartozó egyedi fájl, amelyet csak az azt létrehozó webhely tud olvasni. A cookie-k egyik legfőbb célja a kényelmesebb, időtakarékosabb internethasználat.
A cookie-kat elfogadhatja, de vissza is utasíthatja. A webböngészők többsége automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngészobeállítások módosításával a cookie-kat vissza is utasíthatja. Ez utóbbi esetben azonban nem élvezheti majd hiánytalanul a meglátogatott webhely interaktív szolgáltatásait. Az iHair.hu által kínált cookie-k a személyazonosság hitelesítésére és a helyi beállítások tárolására szolgálnak.

A személyi adatok felhasználása
Az iHair.hu négy féle célra használja az adatokat:

1. Az adatok ismeretében a rendszer segítségére lehet abban, hogy gyorsabban rátaláljon a keresett termékekre, szolgáltatásokra vagy információkra.
2. Az adatokra támaszkodva az iHair.hu a felhasználók igényeinek megfelelő tartalmat állíthat össze, és juttathat el ügyfeleihez.
3. Az ügyfél tájékoztatást kaphat különleges ajánlatokról, akciókról és az iHair.hu legújabb szolgáltatásairól. Értesítést bármikor lehet kérni, és bármikor le is lehet mondani.

A jelen webhelyen gyűjtött azonosításra alkalmas adatokat az iHair.hu nyilvántartásba veheti és feldolgozhatja azokat. E webhely használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatai ilyen módon feldolgozásra kerüljenek.

A személyi adatok kiadása
Az iHair.hu webhelye azonosításra alkalmas adatokat nem ad el és nem ad bérbe másoknak.
Amennyiben a jelen nyilatkozat másként nem rendelkezik, az iHair.hu az Ön által ezen a webhelyen megadott személyi adatait az Ön engedélye nélkül nem bocsátja az iHair.hu, illetve társult vállalatain kívüli felek rendelkezésére.

Az iHair jogi kötelezettségei
Az iHair.hu csak a törvényben előírt esetekben adhatja ki az Ön személyes adatait, illetve akkor, ha jóhiszeműen meggyőződött arról, hogy az információ a következőkhöz szükséges:
– a megfelelő jogszabály rendelkezései így kívánják, vagy az iHair.hu illetve a webhellyel kapcsolatos jogi eljáráshoz szükségeltetik – az iHair.hu és annak webhelyeihez fűződő jogok vagy tulajdon megvédése érdekében – abban a sürgős esetben, ha meg kell védeni az iHair.hu felhasználói, webhelyei, illetve a nyilvánosság személyes adatait.

Más webhelyek
Az iHair.hu webhelyéről elérhető más webhelyekre nem vonatkoznak az iHair.hu adatvédelmi előírásai. Azt tanácsoljuk, hogy tanulmányozza az ily módon elért egyéb webhelyek adatvédelmi nyilatkozatait is, így tudomást szerezhet az ott alkalmazott adatgyűjtési, adatfelhasználási és adatkiadási gyakorlatról. Az iHair.hu nem felelős az iHair.hu tartományon kívüli webhelyek adatvédelmi nyilatkozatáért vagy más tartalmáért.

A személyi adatok felügyelete és hozzáférhetősége
Az iHair.hu webhelye a rendelkezésre bocsátott személyi adatokat a fent felsorolt esetektől eltekintve az Ön engedélye nélkül nem adja át másoknak, és csakis a fent ismertetett célokra használja fel.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatvédelmi nyilatkozat és a jelen webhelyen megadott adatvédelmi beállítások nem okvetlenül érvényesek azokra az adatokra, amelyeket más alkalommal, más termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban adott meg az iHair.hu-nak.

Értesítés kérése
Az iHair.hu bizonyos időközönként olyan e-maileket is küldhet Önnek, amelyekben a kért termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai jellegű kérdésekről tájékoztatja. A levelek végén található útmutatást követve letilthatja az ilyen értesítéseket, és törölheti személyi adatait a nyilvántartásból.

A személyi adatok védelme
Az iHair.hu célja, hogy a felhasználók megbízzanak ezen webhely adatvédelmi rendszerében. Az iHair.hu szigorú elvek szerint védi a felhasználók személyes adatait, és teljes mértékben az általuk megadottak szerint jár el. Az iHair.hu mindent megtesz az adatvesztés, a nem rendeltetésszerű használat, az engedély nélküli hozzáférés vagy kiadás, a módosítás vagy rongálás ellen. Számos különféle biztonsági technológiát és eljárást alkalmaz a személyes adatok illetéktelen hozzáférésének, felhasználásának vagy közzétételének megakadályozására. Az Ön által megadott személyes adatokat például ellenőrzött létesítményekben elhelyezett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon tárolja.

A nyilatkozat módosítása
Az iHair.hu bizonyos időközönként módosítja a jelen nyilatkozatot. A módosítást követően a lap tetején látható módosítási dátumot is megváltoztatja. Amennyiben a nyilatkozat tartalma megváltozik, vagy módosul az iHair.hu webhelyén alkalmazott adathasználat, az iHair.hu jól látható módon fogja felhívni arra a figyelmet a webhelyen, vagy közvetlen értesítést küld a változásról. Érdemes rendszeres idoközönként újra elolvasni az adatvédelmi nyilatkozatot, és feleleveníteni az iHair.hu által gyűjtött személyi adatok védelmérol szóló tudnivalókat, hiszen a szolgáltatás folyamatos használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatot és annak frissítéseit is.

További információ
Az iHair.hu szívesen fogadja a jelen nyilatkozattal kapcsolatos észrevételeket. Ha bármikor azt tapasztalja, hogy az iHair.hu nem tett eleget a nyilatkozatban előírtaknak, jelezze e-mailben vagy levélben, és az iHair.hu minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy mielőbb fényt derítsen az Ön által jelzett problémára, és a lehető legrövidebb időn belül orvosolja azt.
Az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban felmerülő kérdéseit e-mailben teheti fel nekünk. (info@ihair.hu)

VISSZA A TETEJÉRE